Products tagged “tea”

  • ชาใบข้าวเหนียวก่ำ ออร์แกนิค บ้านไร่ต้นฝัน

    180.00 ฿

    ชาใบข้าวเหนียวก่ำ ออร์แกนิค บ้านไร่ต้นฝัน Organic Black Sticky Rice Leaf Tea บรรจุ 20 ซองๆ ละ 1.5 กรัม

    ชาใบข้าวเหนียวก่ำ ออร์แกนิค สร้างสรรค์จากเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวดำออร์แกนิคที่มีเฉพาะภาคเหนือ จึงทำให้ชาใบข้าวเหนียวก่ำมีกลิ่นหอมและรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเราเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวจนกลายเป็นต้นข้าว ดูแลให้เติบโตและได้ใบข้าวอ่อนสีเข้มในช่วงอายุ 14 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ใบข้าวเหนียวก่ำมีคุณค่าสูงสุด ให้กลิ่นหอมสูงสุด เราตัดใบข้าวอย่างทะนุถนอมแต่เช้าตรู่ เพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าจากการสัมผัสแสงแดด จากนั้นจึงนำเข้ากระบวนการอบใบข้าวอย่างพิถีพิถัน จนได้เป็นชาใบข้าวทรงคุณค่า ปราศจากเคมีอย่างสิ้นเชิง

X