Contact us

บ้านไร่ต้นฝัน ออร์แกนิคฟาร์ม
74/1 หมู่ 13 หมู่บ้านนาไผ่
ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
จังหวัดแพร่ 54150

ติดต่อเรา :

080-061-3332
088-224-6551

baanraitonfun@gmail.com

เฮาปลูกข้าวและพืชผลตี้จังหวัดแป้ (แพร่) นะเจ้า สีข้าวและแปรรูปยะฮี้อเป็นผลิตภัณฑ์ตี้นั่น
จัดจำหน่ายทั้งตี้กรุงเทพฯ กับตี้เมืองแป้ทั้ง 2 ตี้ สะดวกจะไดก็ติดต่อเฮาได้นะเจ้า

จังหวัดแพร่:  74/1 หมู่ 13 หมู่บ้านนาไผ่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150,

อยากฮู๊อะหยั๋ง บอกเฮาได้เน้อ ข้างใต้นี้

[contact-form-7 id=”313″]

X