About

Fresh

Vegetables

Fresh

Fruit

Fresh

Meat

Organic

Foods

เมล็ดข้าว เพิ่งออกรวง

About Us

ห่างจากกรุงเทพฯราว 650 กม. ที่หมู่บ้านนาไผ่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่…
ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขารอบล้อม  มีครอบครัวขี้โรคครอบครัวหนึ่ง
ตั้งใจจะปลูกอาหารพื้นๆ ที่เราต้องกินกันทุกวัน ให้ดีต่อสุขภาพของพวกเราจริงๆ
เราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสานวิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าว ปลูกผัก
ปลูกผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพร เพียงเพื่อพวกเราจะได้กินของดีๆ ไม่มีสารเคมี
ไม่ต้องใช้เงินซื้อหา

วันนี้ มีบางอย่างที่เราปลูกได้มากขึ้นและมีเกษตรกรเพื่อนบ้านหลายคนร่วมเดินตาม
วิถีเดียวกับเรา พวกเราจึงอยากแบ่งปันผลิตผลดีๆ ของเรา…ให้ทุกคน

ความฝันที่เราเริ่มปลูก…ค่อยๆ เจริญงอกงาม…ที่บ้านไร่ต้นฝัน

ข้าวกล้อง”บ้านไร่ต้นฝัน” คือ ข้าวใหม่นาปี ฤดูเก็บเกี่ยวล่าสุด
ปลูกบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือ บำรุงดิน บำรุงต้น ดูแล เก็บเกี่ยว เก็บรักษาข้าวตามแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี พึ่งพิงสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ และสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวของตนเอง ข้าวกล้องที่ได้จึง…หอมกรุ่น…นุ่ม…อร่อย ไม่ต้องแช่น้ำก่อนหุง ไม่ต้องนำไปผสมข้าวอื่นๆ

ผลิตโดยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง

 • ไม่ใช้เมล็ดตัดต่อพันธุกรรม (No GMO)
 • ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
 • ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง
 • ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโต หรือเร่งผลผลิต
 • ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้า
 • ไม่ใช้สารเคมีหรือรมควัน ในการเก็บรักษาและกำจัดมอด
 • มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

Far from Bangkok around 650 Km. at Napai Village Long District, Phrae Province. Among the enclave of the mountains this place has a family in which a disease. We intend to plant simple vegetable that we must to eat every day in our life for really well on our health. We will determined to use original intellect combining with organic farming with rice, vegetables, fruit, spices and herb. So we will consume the good things without any chemicals or toxic and no need to spend money to buy it.

Today we have something that we can grow agricultural produce more and we have many neighboring famers that their follow the same way as us. So we want to share our good product to everyone.

The dream that we began to grow… it’s gradually grow…at Baanraitonfun.

Brown Rice “Baanraitonfun” its new field’s rice. Latest harvest season

We plant it on the wealthy areas located on Northside of Thailand, maintain soil, maintain tree, take care, harvest and store the rice with the way of organic farming by without chemical. Our organic farming depend on with the way of nature and we milling rice by use our rice milling machine. So rice that we gain it’ll be soften, sweet, nice smelling and delicious by don’t need to infuse in water or without to mixed with another rice.

We produce by organic farming process without using chemical

 • Not use genetically Modified Organism (No GMO)
 • No not use insecticides
 • Do not use hormones to accelerate growth or speed up production
 • Do not use herbicides
 • Do not use chemical or smoke in the storage and disposal of moth
 • Focus on conservation reactivation of the environment

Our Farmers

member
องค์อร พิพัฒธาดา

เกษตรกรและเจ้าของบ้านไร่ต้นฝัน

member
พี่สังวาล จาคำมา

เกษตรกรมือหนึ่ง

member
คำแฝง เครือตุ้ย (อุ๊ยคำ)

ชาวนารุ่นใหญ่ หัวใจ 4.0

member
ป้าเลย

สมาชิกแปรรูปข้าวกล้อง

Our Suppliers

Our Location

X