History

ทุ่งนาบ้านไร่ต้นฝัน

เรื่องราวของเรา

บ้านไร่ต้นฝัน ออร์แกนิคฟาร์ม
ที่มาของบ้านไร่ต้นฝัน เริ่มจากคน 4 คน
คนแรก…ครีเอทีฟโฆษณา-ไตวาย
คนที่สอง…แม่บ้านอดีตชาวนา-ไตเสื่อม
คนที่สาม…ลูกสาวธารัสซีเมีย (เจ้าของชื่อแบรนด์)
คนที่สี่…ลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษ

เราเป็นดรีมทีมคนป่วยที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีคิด และวิถีบริโภคอย่างแท้จริง (ถ้าไม่เปลี่ยนคงแย่แน่ๆ อยู่แล้ว) เราจึงนำความสามารถของพวกเรามารวมกัน โดยเริ่มมองหาหนทางทำงานที่ทำให้เรามีความสุขแบบยั่งยืน และมีรายได้ที่เราพออยู่ได้ เราคิดว่าจะทำสินค้าที่มาจากสิ่งใกล้ๆ ตัวเรา ซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่!… เพราะแม่บ้านเป็นลูกชาวนาอยู่แล้ว และพวกเราก็ต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ปลอดภัยมากๆ.  จึงตัดสินใจที่จะขาย “ข้าว” เพราะพ่อแม่และพี่ของแม่บ้านก็ปลูกข้าวอยู่แล้ว ตัวแม่บ้านเองก็ทำนามาตั้งแต่เด็ก เพียงแต่ตลอดมา พวกเขาขายให้โรงสีทั้งหมด เก็บไว้เพียงแต่พอกิน เราเลยคุยกันทุกฝ่ายว่า เราจะเปลี่ยนมาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์(Organic)  ที่ต้องไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิต ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าและสารเคมีกำจัดแมลงเด็ดขาด นั่นคือ เราจะได้ข้าวออร์แกนิคที่ปลอดภัยจริงๆ และเราก็ลงทุนซื้อเครื่องสีข้าวเอง เพื่อจะสีเป็นข้าวกล้อง เพื่อให้ได้ข้าวที่ดีต่อสุขภาพจริงๆ

ด้านการตลาดก็อาศัยประสบการณ์การทำงานด้านโฆษณาของพ่อบ้าน ตั้งแต่การออกแบบ การสร้างแบรนด์ การสร้างช่องทางการจำหน่ายที่เน้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยจริงๆ ข้าวกล้องบ้านไร่ต้นฝันค่อยๆ มียอดขายเพิ่มขึ้นโดยอาศัยการบอกต่อปากต่อปากของลูกค้าเรา ระยะต่อมาก็อาศัยอินเตอร์เน็ตช่วยให้ได้ลูกค้าใหม่ รวมทั้งต่างจังหวัด

ข้าวของเรา นอกจากกระบวนการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แล้ว เรายังเก็บข้าวในรูปแบบข้าวเปลือก แล้วค่อยๆ สีข้าวเป็นรอบๆ ไป ข้าวของเราเป็นข้าวนาปี ไม่เก็บค้างข้ามปี (ไม่ค่อยพอขายถึงปลายปี) ข้าวกล้องของเราจึงหอมสุดหอม นุ่มแสนนุ่ม โดยไม่ต้องแช่น้ำก่อนหุง และไม่ต้องนำไปผสมกับข้าวขาวเพื่อให้นุ่ม เหมือนที่เคยทำกับข้าวกล้องอื่นๆ  เปลี่ยนความรู้สึกเข็ดขยาดข้าวกล้องของคนที่มีประสบการณ์ไม่ดีต่อข้าวกล้องไปเลย

X