Products tagged “happy new year”

 • ตะกร้าของขวัญ Organic Three

  369.00 ฿

  ตะกร้าของขวัญ Organic Three หนึ่งชุด ประกอบด้วย
  ข้าวกล้องหอมนิล
  ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
  ข้าวกล้องหอมมะลิ
  บรรจุลงในตะกร้าไม้ไผ่ที่สานโดยคนท้องถิ่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านไร่ต้นฝัน

X