Products tagged “ข้าว 3 สี”

  • ข้าวกล้องอินทรีย์ หอม 3 สี

    79.00 ฿

    ข้าวกล้องออร์แกนิค หอม 3 สี คือการนำเอาข้าวกล้องคุณภาพดีสามสายพันธุ์ อันได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องหอมนิล และข้าวกล้องหอมมะลิแดง มารวมกัน เพื่อให้ได้ข้าวที่น่ากินอีกแบบหนึ่ง เพิ่มสีสันและความสนุกสนานให้การกินข้าว แถมได้คุณประโยชน์เพิ่มขึ้นจากข้าวกล้องทั้งสามสายพันธู์ บ้านไร่ต้นฝันอยากให้คุณได้กินข้าวที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี

X