Products tagged “Homnin”

  • ข้าวกล้องหอมนิลล้านนา ออร์แกนิค

    90.00 ฿

    ข้าวกล้องออร์แกนิค หอมนิลล้านนา คือสายพันธุ์ข้าวสีดำที่เก่าแก่สายพันธุ์หนึ่งของไทย เป็นข้าวที่มีสีดำโดยกำเนิด ไม่ได้มีการย้อมสีใดๆทั้งสิ้น ข้าวปลูกในดินแดนล้านนาทางภาคเหนือที่มีดินภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ อากาศหนาวเย็น เป็นข้าวที่ได้รับการคัดเลือกจนได้ข้าวที่มีเมล็ดข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้มจนถึงดำขึ้นอยู่กับดินที่ปลูกและสภาพอากาศ ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกจะนุ่มเหนียว มีรสชาติ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างจากข้าวสีอื่น มีคุณประโยชน์มากมายแตกต่างจากข้าวสีอื่นๆ 

    ข้าวสีนิลนี้สีอย่างไรก็ไม่ขาว และแบบที่กำลังเป็นที่นิยมบริโภคกันคือการสีแบบข้าวกล้อง ยิ่งเป็นข้าวกล้องที่เพิ่งเกี่ยวใหม่ในฤดูการปลูกล่าสุด จะได้กินข้าวที่นุ่มมาก หอมมากจนคุณติดใจ แต่ถ้าไปซื้อข้าวที่เก็บไว้นานๆ (โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ดังๆ) จะเจอข้าวสีนิลที่แข็ง…เกินอร่อย แล้วก็จะเข็ด โดยโทษข้าวว่าเป็นข้าวที่ไม่อร่อยบ้าง แข็งเกินไปบ้าง… เคล็ดลับการกินข้าว ไม่ว่าคุณจะกินข้าวแบบไหนก็ตาม ถ้าเลือกซื้อข้าวที่เพิ่งเกี่ยวไปฤดูเกี่ยวล่าสุด และเพิ่งสีมาไม่นาน จะได้กินข้าวที่นุ่ม อร่อยกว่าข้าวค้างปี และสีทิ้งไว้นาน

X