Products tagged “green tea”

  • ชาใบข้าว หอมมะลิ ออร์แกนิค บ้านไร่ต้นฝัน

    180.00 ฿

    ชาใบข้าว หอมมะลิ ออร์แกนิค บ้านไร่ต้นฝัน Organic Rice Leaf Tea บรรจุ 20 ซองๆ ละ 1.5 กรัม เริ่มต้นจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ออร์แกนิคให้เติบโตเป็นต้นข้าวจนได้ใบข้าวอ่อนในช่วงอายุ 14 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ใบข้าวมีคุณค่าสูงสุด ให้กลิ่นหอมสูงสุด เราตัดใบข้าวอย่างทะนุถนอมแต่เช้าตรู่ เพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าจากการสัมผัสแสงแดด จากนั้นบรรจงผ่านกระบวนการอบใบข้าวอย่างพิถีพิถัน จนได้เป็น ชาใบข้าว ทรงคุณค่า ปราศจากเคมีอย่างสิ้นเชิง

X